Magyar ILIAS Közösség Egyesület
  • Bejelentkezés

Navigációs útvonal

E-Learning Műhely 2011.06.30.

A prezentációk
Pálos-Karsai: Animációs film készítésének nehézségei a kommunikáció miatt
Csuta-Berecz: Internetes kommunikáció középiskolás diákok között iskolán kívül szervezett tanfolyamon

Szász Antónia: Sokoldalú webkettes tapasztalatok – az iskola az életre nevel?
Online csoport- és projektmunka tervezése és támogatása. Tanárképzési- és kurzustapasztalatok.
Munkaerő-piaci elvárások és felsőoktatási válaszok. Esetismertető: egy német példa és tanulságai.


Kriskó Edina: Webkettesek az üzleti kommunikációban
Selmeci István: Egy speciális fejlesztési projekt – a diplomatervezés
Fényképek a rendezvényről